(su4.5) Oppilas osallistuu lehden tekemiseen.

Hyvät käytännöt

Pedanet
Nettilehden alustana voi käyttää esimerkiksi Pedanettiä.

4-4-4
Kirjoitelmalle voi asettaa minimilaajuuden. Esimerkiksi: siinä pitää olla vähintään neljä kappaletta, jokaisessa kappaleessa vähintään neljä virkettä ja virkkeissä keskimäärin neljä sanaa.

Miellekartta
Ennen kirjoitelman aloittamista voi teettää miellekartan. Miellekartan alaotskoista syntyvät kappaleet.