(su4.9) Oppilas harjoittelee omalle kielitaitotasolleen sopivaa tekstin elävöittämistä sanavalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen avulla, vahvistaa suomen kielen rakenteiden hallintaa sekä harjoittelee astevaihteluita ja muita sanavartaloissa tapahtuvia muutoksia.