(su5.1) Oppilas lukee lukuvuoden aikana vähintään kaksi oman kielitaitotasonsa mukaista kirjaa ja analysoi lukemaansa: päähenkilö, juoni ja miljöö sekä laajentaa sana- ja käsitevarastoaan.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4 Oppilas lukee sujuvasti ja kehittää luetun ymmärrystaitojaan.
T4 Oppilas ymmärtää kuvien tärkeyden tekstien tulkinnassa.
T5: Oppilas osaa käyttää joitain luku- ja ymmärtämisstrategioita luetun ymmärtämisen tukena.
T11: Oppilas osaa kertoa lukukokemuksistaan.

T11: Oppilas lukee suomenkielistä lastenkirjallisuutta ja osaa valita sopivaa luettavaa.
T13: Oppilaan osoittaa kielitaitonsa ja sanavarastostonsa kehittyneen eri oppiaineissa.