(su6.7) Oppilas harjoittelee lauseen pääjäsenien tunnistamista ja niiden hyödyntämistä teksteissään; erityisesti objektin muodot ja sijamuodoilla ilmaistavat merkityserot.