(su6.5) Oppilas tutkii ikäkautensa mediakulttuurin ilmiöitä ja muovaa niistä omia esityksiä.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas kykenee toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

T7: Oppilas osa suunnitella ja tuottaa yksinkertaisia kantaa ottavia tekstejä monimediaisissa ympäristöissä.

T12: Oppilas osoittaa arvostavansa ja tuottavansa kulttuuria.
T12: Oppilas osoittaa vahvistaneensa monikielisyyttään ja –kulttuurisuuttaan.