(su6.1) Oppilas lukee lukuvuoden aikana vähintään kaksi oman kielitaitotasonsa mukaista kirjaa ja analysoi lukemaansa: kertoja, aihe ja teema.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia tekstejä.
T4: Oppilas tunnistaa eri tekstilajeja toisistaan: kertomus, tietoteksti, arvioiva teksti ja pystyy arvioimaan lukemansa tiedon luotettavuutta.
T5: Oppilas osaa käyttää luku- ja ymmärtämisstrategioita luetun ymmärtämisen tukena.
T11: Oppilas osaa kertoa lukukokemuksistaan.

T11: Oppilas osoittaa lukevansa suomenkielistä lastenkirjallisuutta ja osaa valita sopivaa luettavaa.
T13: Oppilaan kielitaito ja sanavarasto eri oppiaineissa on kehittynyt.