(su 7.6) Oppilas tutustuu erityyppisten tekstien tavoitteisiin, ominaispiirteisiin ja arviointikriteereihin, opettelee suunnittelemaan ja muokkaamaan omaa tekstiään, tuottaa kielellisiä, visuaalisia, audiovisuaalisia ja verkkotekstejä sekä antaa ja ottaa vastaan tekstipalautetta.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T7: Oppilas hallitsee eri tekstilajeissa tarvittavan suomen kielen kieliopillisten rakenteiden ja sanaston.
T6: Oppilas osaa suunnitella, tuottaa ja muokata kertovia ja kuvaavia tekstejä sekä valita tekstilajiin ja tilanteeseen sopivan ilmaisutavan.
L1: Oppilas osaa käyttää kuvittelukykyään oivaltamiseen ja luomiseen.
L5: Oppilas osaa valita eri teksteihin sopivat tieto- ja viestintäteknologian työtavat ja välineet.
L6: Oppilas osaa suunnitella työprosessia ja kykenee viemään työn loppuun.