(su7.4) Oppilas tutustuu erilaisiin asiateksteihin ja lukustrategioihin, tiedonhaun vaiheisiin, tekijänoikeuksiin, arvioi erilaisten tietolähteiden luotettavuutta sekä osallistuu Valkeakosken kaupunginkirjaston tiedonhakukoulutukseen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas kykenee ymmärtämään, tulkitsemaan ja analysoimaan tekstejä.
T4: Oppilas osoittaa laajentaneensa sana- ja käsitevarantoaan.
T4: Oppilas osaa tunnistaa tekstilajeja ja hallitsee itselleen sopivia lukustrategioita tekstin ymmärtämisen ja analysoinnin tueksi.
T5: Oppilas osaa arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttää sitä tarkoituksenmukaisella tavalla.
T13: Oppilas osaa etsiä ja käyttää tietoa eri lähteistä ja kunnioittaa tekijänoikeuksia.
L1: Oppilas osaa tarkastella asioita kriittisesti eri näkökulmista.
L4: Oppilas osoittaa analyyttista, kriittistä ja kulttuurista monilukutaitoa.
L5: Oppilas osaakäyttää tieto- ja viestintäteknologiaa eettisesti.

Hyvät käytännöt

Suullisen ilmaisun harjoituksia
Oppilas valmistaa selostuksen ja esitelmän sekä osallistuu keskusteluun ja haastatteluun.