(su7.3) Oppilas tutustuu erilaisiin painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen median teksteihin.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T8: Oppilas osaa tunnistaa eri mediateksteille tyypillisiä kielen valintoja ja tyylipiirteitä.
T5: Oppilas kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan erilaisia mediatekstejä.
L2: Oppilas osaa analysoida erilaisia mediaympäristöjä ja niiden vaikutuksia.
L4: Oppilas käyttää rohkeasti medialukutaitoaan.
L5: Oppilas käyttää oma-aloitteellisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.
L7: Oppilas ymmärtää eri mediamuotojen yhteiskunnallisia merkityksiä ja vaikutuksia.