(su 7.2) Oppilas lukee erilaisia fiktiivisiä tekstejä, kokonaisteoksia ja tutustuu kirjallisuuden päälajeihin sekä syventää fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemustaan.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas kykenee tekemään havaintoja kielestä ja päättelemään tekstin merkityksiä hyödyntäen erilaisia sanastollisia ja kieliopillisia vihjeitä.
T4: Oppilas osoittaa laajentaneensa sana- ja käsitevarantoaan.
T9: Oppilas osoittaa valitsevansa, lukevansa ja tulkitsevansa suomalaista kirjallisuutta.
T10: Oppilas tunnistaa kirjallisuuden eri lajeja ja osoittaa avartaneensa kulttuurinäkemystään.
L4: Oppilas osaa käyttää monilukutaitoa eri tekstilajien tunnistamiseen.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti