(su 7.2) Oppilas lukee erilaisia fiktiivisiä tekstejä, kokonaisteoksia ja tutustuu kirjallisuuden päälajeihin sekä syventää fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemustaan.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas kykenee tekemään havaintoja kielestä ja päättelemään tekstin merkityksiä hyödyntäen erilaisia sanastollisia ja kieliopillisia vihjeitä.
T4: Oppilas osoittaa laajentaneensa sana- ja käsitevarantoaan.
T9: Oppilas osoittaa valitsevansa, lukevansa ja tulkitsevansa suomalaista kirjallisuutta.
T10: Oppilas tunnistaa kirjallisuuden eri lajeja ja osoittaa avartaneensa kulttuurinäkemystään.
L4: Oppilas osaa käyttää monilukutaitoa eri tekstilajien tunnistamiseen.

Hyvät käytännöt

Kirjan analysointi
Oppilas lukee ja analysoi neljä oman kielitaitotasonsa mukaista kirjaa ja tutustuu kirjallisuuden peruskäsitteisiin. Kirjojen lukuprosessin aikana kiinnitetään erityistä huomiota tekstien sanavalintoihin, synonyymien käyttöön, sanojen merkitysvivahteisiin ja sanontoihin. Tarkastellaan lauserakenteita, avataan kielikuvia ja selitetään vaikeita sanoja sekä rikastetaan käsitevarantoa.