(su7.7) Oppilas opettelee kirjoitetun yleiskielen konventioita.

Hyvät käytännöt

Kirjoitetun kielen normeja
Oppilas opettelee alkukirjain-, yhdyssana- ja välimerkkisääntöjä. Opetellaan virkkeen rakenne, päälause ja sivulause.