(su 7.1) Oppilas harjoittelee itseilmaisua, valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä havainnollistamista.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osaa toimia tavoitteellisesti erilaisissa viestintäympäristöissä.
T3: Oppilas uskaltaa ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.
T11: Oppilas kykenee havainnoimaan omaa viestintäänsä ja tunnistamaan vahvuuksiaan sekä osoittaa vakiinnuttaneensa myönteisen käsityksen itsestään viestijänä.
L1: Oppilas ottaa vastuuta opiskelun suunnittelusta ja etenemisestä, osaa ratkaista ongelmia itsenäisesti sekä argumentoida päättelynsä.
L2: Oppilas uskaltaa osallistua suomen kielellä monenlaisiin esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteisiin sekä osaa asettua toisten asemaan ja arvostaa muita ihmisiä.
L3: Oppilas osaa toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa tunnetaitoja käyttäen.
L6: Oppilas ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen työelämässä ja kehittää aktiivisesti suomen kieltään eri aihealueilla.
L7: Oppilas osaa käyttää viestintätaitoja neuvotteluun ja ristiriitojen sovitteluun.

Hyvät käytännöt

Suullisen ilmaisun harjoituksia
Oppilas valmistaa selostuksen ja esitelmän sekä osallistuu keskusteluun ja haastatteluun.