(su 7.8) Oppilas tutustuu ajan ilmaisutapoihin ja muihin käsitteisiin, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella.

Hyvät käytännöt

Kielentuntemusta
Oppilas kertaa sanaluokat sekä verbien ja nominien taivutuksen.
Verbien taivutuksessa kiinnitetään huomiota eri verbityyppien (1-6) ominaispiirteisiin ja astevaihteluihin. Nominien taivutuksessa vahvistetaan myös astevaihtelua sekä sanavartaloissa tapahtuvia muutoksia.