(su1.4) Oppilas harjoittelee puhujan, kuuntelijan, haastattelijan ja haastateltavan erilaisia rooleja vuorovaikutustilanteissa ja kartuttaa sanavarastoaan näihin sopivilla tilannesidonnaisilla suomen kielen fraaseilla ja ilmauksilla.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin suomen kielellä.
T1: Oppilas vahvistaa kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan.
T2: Oppilas oppii erilaisissa keskustelutilanteissa tarvittavaa sanastoa.
T2: Oppilas oppii esittämään kysymyksiä ja mielipiteitä sekä kertomaan kuulemastaan.
T9: Oppilas tekee havaintoja kielestä ja eri puhetavoista.
T11: Oppilas tunnistaa ympäristönsä kieliä.
T11: Oppilas eläytyy erilaisten ihmisten elämään.
T12: Oppilaan myönteinen käsitystä itsestään viestijänä kehittyy.
T14: Oppilas tekee huomioita itsestään kielenkäyttäjänä.