(su3.4) Oppilas harjoittelee ennakoivaa lukemista ja luetun ymmärtämistä.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas kykenee erottamaan yksinkertaisia tekstilajeja toisistaan.
T5: Oppilas osoittaa lukevansa aktiivisesti kielitaidolleen sopivaa lastenkirjallisuutta ja osaa kertoa ymmärrettävästi lukemastaan pääasioita.
T5: Oppilas osaa käyttää oman kielitaitotasonsa mukaisia lukustrategioita tekstin ymmärtämisen tukena.
T6: Oppilas osoittaa laajentaneensa sanavarastoaan.