(su1.7) Oppilas harjoittelee kuvien tulkitsemista sekä tiedon etsimistä eri tavoin kirjoitetusta tekstistä, kuvista ja ympäristöhavainnoista.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas osaa kertoa ja kuvailla havainnoistaan ohjatusti.
T6: Oppilas tarkastelee ympäristönsä tekstejä ja ymmärtää tapoja ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa.
T9: Oppilas kielellistää aktiivisesti ympäröivää maailmaa.
T13: Oppilas osaa hakea tietoa eri tavoin ja hänen kielitaito ja sanavarasto eri oppiaineissa kehittyvät.