(su2.2) Oppilas harjoittelee pari- ja ryhmätyöskentelyä ja niihin liittyviä käytänteitä sekä pelaa erilaisia pelejä sovittujen sääntöjen mukaan.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.
T2: Oppilaan kuuntelu- ja ymmärtämistaidot sekä keskustelutilanteissa tarvittava sanasto kehittyvät.
T3: Oppilas osallistuu rohkeasti erilaisiin peleihin ja ilmaisuharjoituksiin.
T3: Oppilas ilmaisee itseään käyttäen kielellisiä ja ei-kielellisiä keinoja.