(su2.1) Oppilas harjoittelee suullista ilmaisua, suomen kielen ääntämistä, kerrontaa ja keskustelua sekä suomen kielen kuuntelemista (puhe- ja yleiskielistä) ja kuullusta oppimista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin suomen kielellä.
T1: Oppilas vahvistaa kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan.
T1: Oppilas tunnistaa eroja kohteliaan ja epäkohteliaan kielenkäytön välillä.
T2: Oppilas oppii esittämään kysymyksiä ja mielipiteitä.
T12: Oppilaan myönteinen kuva itsestään viestijänä ja kielenoppijana kehittyy.
T14: Oppilas tekee havaintoja itsestään kielenkäyttäjänä.