(su2.3) Oppilas harjoittelee perustellun mielipiteen esittämistä, esiintymistä pienissä näytelmissä sekä pitämään pienimuotoisen esitelmän.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas oppii esittämään kysymyksiä ja mielipiteitä sekä kertomaan tunteistaan.
T3: Oppilas ilmaisee itseään kielellisesti ja kehollisesti myös draaman keinoin.
T7: Oppilas osaa suunnitella ja tuottaa pieniä tekstejä.
T13: Oppilas osaa hakea tietoa eri tavoin ja hänen kielitaito ja sanavarasto eri oppiaineissa kehittyvät.