(hi5.1) Oppilas perehtyy ihmisen elämään pienessä populaatiossa, metsästyskulttuuriin sekä maanviljelyskulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

Mihin tavoitteisiin tällä sisällöllä pyritään?

T5: Oppilas osoittaa ymmärtävänsä ihmisen toiminnan motiiveja (riittävä ravinto).
T6: Oppilas kykenee hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia historian tapahtumille ja ilmiöille (paikalleen asettuminen, väestön kasvu).
T9: Oppilas osaa esittää muutoksille syitä (riistan väheneminen).

Hyvät käytännöt

Luolamaalaukset
Erityisesti Ranskasta löytyneet. Tämä on hyvä integroida kuvataiteeseen.

Maanviljelys ja karjanhoito
Keräilystä, metsästyksestä ja paimentolaisuudesta paikalle asettumiseen.

Korkeakulttuurit
- Lähi-itä
- Egypti
- Amerikka