(hi6.4) Oppilas tutustuu uuden ajan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin ja uusiin suuntiin.

Mihin tavoitteisiin tällä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas kykenee havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden (tekikö Marco Polo matkansa, kuka oikeastaan löysi Amerikan).
T4: Oppilas osaa hahmottaa erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä (vanha aika - uusi aika).
T5: Oppilas ymmärtää ihmisen toiminnan motiiveja (löytöretkien taloudelliset motiivit).

Hyvät käytännöt

Euroopan renessanssi
Renessanssissa kannattaa varmaan keskittyä taiteeseen. Aihe sopinee integroitavaksi kuvataiteeseen. Suurennoksia renessanssin helmistä?

Reformaatio
Ihmisten uskomusmuutoksissa kannattanee keskittyä uskonpuhdistukseen. Tässä on pieni yhtymä Sääksmäen historiaan ja kuuluisaan paavin kiroukseen. Lähde? Entä Pälkäneen Aapinen?

Löytöretket
Tieteen muutoksissa kannattanee keskittyä maailmankuvan avartumiseen löytöretkien myötä. Karttaharjoitus?