(hi5.6) Oppilas tutustuu Suomen siirtymiseen historialliseen aikaan ja liittämiseen osaksi Ruotsia.