(hi6.3) Oppilas tutustuu suomalaisten elämään osana Ruotsia, suomalaisen kulttuurin muotoutumiseen sekä yleiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen 1600-1700 -luvuilla.