(hi5.4) Oppilas tutustuu Suomen varhaiseen esihistoriaan ja Pohjolan asuttamiseen, sekä vertaa niitä Euroopan muihin historiallisiin aikakausiin.

Mihin tavoitteisiin tällä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas tunnistaa erilaisia historian lähteitä (löydökset).
T4: Oppilas osaa hahmottaa erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä (jääkausi - jääkauden jälkeinen aika).
T6: Oppilas kykenee hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia historian tapahtumille ja ilmiöille (jäätikön vetäytyminen).
L5: Oppilas osaa hyödyntää netin hakupalveluita.

Hyvät käytännöt

Lähdekritiikki
Pohditaan hankitun tiedon paikkansa pitävyyttä.

Aikajana luokan seinälle

Luokan seinälle voidaan laatia aikajana, josta selviää, mitä muualla päin maailmaa tapahtui samaan aikaan, kun Pohjolaa asutettiin jääkauden jälkeen.

Oppimaan oppimisen perustaidot netissä
Tiedon hankinta, tiedon käsittely ja tiedon esittäminen.

Paikalliset löydökset netissä
Tee finna.fi-sivustolla haku: sääksmäki esine esihistoria. Saat tietoja täältä löydetyistä esihistoriallisista esineistä. Kokeile myös muokata hakua. Hakutehtävä oppilaille tai esitys tykillä. Katso tukimateriaali.