(hi8.6) Oppilas syventyy kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.

Mihin tavoitteisiin tällä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas pystyy kuvailemaan julkisessa keskustelussa esiintyviä tulkintoja historiasta ja arvioimaan niitä.
T11: Oppilas pystyy itsenäisesti etsimään tietoa erilaisista historian tiedonlähteistä ja havaitsee niiden luotettavuudessa eroja.
T12: Oppilas kykenee arvioimaan historiatietämyksensä avulla tulevaisuuden vaihtoehtoja.

Hyvät käytännöt

  • Kylmän sodan aika ja kaksinapainen maailma
  • Maailman jakautuminen köyhiin ja rikkaisiin valtioihin
  • Siirtomaavallan purkautuminen
  • Länsimaisen kulutusyhteiskunnan syntyminen ja sen vaikutukset ihmisten elämään ja ympäristöön
  • Ihmisoikeuksien määrittely ja turvaaminen
  • Tiedon ja teknologian vallankumous sekä globalisaatio