(hi8.1) Oppilas perehtyy itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen.

Mihin tavoitteisiin tällä sisällöllä pyritään?

T9: Oppilas kykenee selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä.
T10: Oppilas osaa selittää, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa.
T11: Oppilas osaa käyttää erilaisia lähteitä, vertailla niitä ja muodostaa oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta.