(hi8.5) Oppilas perehtyy kehityksen yksilölle tuomiin saavutuksiin, elinkeinorakenteen muutokseen, palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.

Mihin tavoitteisiin tällä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas osaa esittää historian tapahtumista tai ilmiöistä omia perusteltuja tulkintoja.
T8: Oppilas kykenee lukemaan erilaisia lähteitä ja tulkitsemaan niitä.
T11: Oppilas pystyy kuvailemaan julkisessa keskustelussa esiintyviä tulkintoja historiasta ja arvioimaan niitä.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti