(hi8.5) Oppilas perehtyy kehityksen yksilölle tuomiin saavutuksiin, elinkeinorakenteen muutokseen, palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.

Mihin tavoitteisiin tällä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas osaa esittää historian tapahtumista tai ilmiöistä omia perusteltuja tulkintoja.
T8: Oppilas kykenee lukemaan erilaisia lähteitä ja tulkitsemaan niitä.
T11: Oppilas pystyy kuvailemaan julkisessa keskustelussa esiintyviä tulkintoja historiasta ja arvioimaan niitä.

Hyvät käytännöt

  • Rakennemuutos ja elintason nousu 1950-luvulta alkaen
  • Maalta- ja maastamuutto
  • Palveluyhteiskunnan syntyminen
  • Pohjoismaisen sosiaaliturvajärjestelmän rakentaminen ja sosiaalipolitiikka