(hi8.4) Oppilas tarkastelee arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen näkökulmasta.

Mihin tavoitteisiin tällä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas osaa esittää historian tapahtumista tai ilmiöistä omia perusteltuja tulkintoja.
T8: Oppilas kykenee lukemaan erilaisia lähteitä ja tulkitsemaan niitä.
T11: Oppilas pystyy kuvailemaan julkisessa keskustelussa esiintyviä tulkintoja historiasta ja arvioimaan niitä.