(hi7.4) Oppilas perehtyy kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla.