(hi7.1) Oppilas perehtyy teolliseen vallankumoukseen ja sen vaikutuksiin ihmisten elämään, luontosuhteeseen sekä koko maailmaan.

Mihin tavoitteisiin tällä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osoittaa kiinnotuneensa historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena.
T2: Oppilas osoittaa hankkineensa historiallista tietoa.
T2: Oppilas kykenee arvioimaan historiallisen lähteen luotettavuutta.
T3: Oppilas ymmärtää, että historia on aina tulkintaa ja tulkinnat voivat muuttua.

Hyvät käytännöt

  • Elinkeinovapaus ja markkinatalous
  • Liikenteen kehitys ja kaupungistuminen
  • Tehtaiden perustaminen ja suurteollisuuden syntyminen
  • Imperialismi
  • Työväenliikkeen synty