(hi7.3) Oppilas tutustuu yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.

Hyvät käytännöt

  • 1800-luvun alun valtiolliset muutokset Euroopassa ja Suomessa (autonomia)
  • Kansallisuusaate kulttuurin muokkaajana ja sen vaikutukset nykypäivän ihmisten elämässä
  • Sääty-yhteiskunnan mureneminen
  • Kaupungistumisen ja teollistumisen vaikutukset
  • Uudet aatteet
  • Siirtolaisuus