(hi6.2) Oppilas tutustuu idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin keskiajalla sekä niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille.

Mihin tavoitteisiin tällä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas kykenee hahmottamaan erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä (ristiretket, ristiretkiaika).
T5: Oppilas ymmärtää ihmisen toiminnan motiiveja (ristiretkien syyt).
T8: Oppilas kykenee hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa (uskonnolliset sodat nykyaikana).