(hi5.2) Oppilas tutustuu demokratian syntyvaiheisiin antiikin Kreikassa ja sen näkymiseen tänä päivänä. OK

Mihin tavoitteisiin tällä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas osaa hahmottaa erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä.
T6: Oppilas osaa hahmottaa erilaisia syitä ja seurauksia historian tapahtumille ja ilmiöille.
T9: Oppilas osaa esittää muutoksille syitä.

Hyvät käytännöt

Demokratia
Hyvä keino selvittää lapsille demokratian käsite on verrata sitä muihin hallintomuotoihin ja pohtia, miten niillä valittaisiin luokkatoimikunnan tai oppilaskunnan hallitus.
  • demokratia = luokan enemmistö päättää
  • diktatuuri = luokan voimakkain päättää itsevaltiaasti
  • tyrannia = luokan voimakkain päättää himuhallinnolla
  • oligarkia = muutama harva päättää omaksi edukseen
  • aristokratia = muutama harva päättää yhteiseksi eduksi
  • meritokratia = luokan osaavimmat päättävät
  • plutokratia = luokan varakkaimmat päättävät
  • teknokratia = virkamies eli opettaja päättää
  • nepotismi = suositaan sukulaisia