(hi5.5) Oppilas tutustuu Suomen esihistorian rautakauteen osallistumalla retkeen Rapolanharjulle. OK

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osoittaa kiinnostusta historiaan tiedonalana (opintokäynti kiinnostuksen herättäjänä).
T2: Oppilas tunnistaa historian lähteitä (muinaislinnan jäännökset, kuppikivi).
L2: Oppilas tunnistaa kotiseudun historiallisia kulttuurikohteita (muinaislinnan merkitys alueellisesti).
L2: Oppilas osoittaa tuntevansa ja arvostavansa kulttuuriperintöään (alueen rautakautinen menneisyys).
L6: Oppilas osaa toimia ryhmässä (opintokäynnin sujuminen).

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti