Historia

Nostoja

Oppiaineen tavoitteiden kannalta on tärkeä valita elämyksellisiä ja toiminnallisia työtapoja, esimerkiksi erilaisten lähteiden tutkimista, kerrontaa, draamaa, leikkiä ja pelejä (3-6).

Lisätään oppiaineen tehtäviin ajankohtaisten tapahtumien seuraaminen ja niihin vaikuttaminen. Nämä ovat olennainen osa historian ja yhteiskuntaopin opetusta (7-9).

Keskeisissä sisältöalueissa kiinnitetään huomio oman perheen, paikkakunnan ja lähialueen historiaan soveltuvissa kohdissa (7-9).

Sisältöalueet voidaan käsitellä joko kronologisesti tai temaattisesti.