(fy9.2) Oppilas harjoittelee fysiikan avoimien tutkimusten tekoa sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä tutkimuksen eri vaiheissa.

Hyvät käytännöt

TVT:n hyödyntämistapoja
Laaditaan kokonainen tutkimusraportti sähköisessä muodossa.
Käytetään taulukoita, kuvvajia, videoita, valokuvia, piirroksia ja malleja.
Käytetään nettiä tiedon hakuun, lähteiden luotettavuuden arviointiin ja luotettavuuden perusteluun sekä kirjataan lähteitä.