(fy9.8) Oppilas syventää tietojaan virtapiiristä: jännitteen ja sähkövirran yhteys, sähkön käyttö, tuottaminen ja turvallisuus sekä sähköinen varautuminen ja magnetismi.