(fy9.8) Oppilas syventää tietojaan virtapiiristä: jännitteen ja sähkövirran yhteys, sähkön käyttö, tuottaminen ja turvallisuus sekä sähköinen varautuminen ja magnetismi.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas kykenee ymmärtämään fysiikan osaamisen mekitystä omassa elämässään, elinympäristössään ja yhteiskunnassa.
T11: Oppilas osaa käyttää kytkentäkaavioita mallina kuvatessaan ja selittäessään virtapiirin ilmiöitä.
T11: Oppilas osaa tehdä ennusteita virtapiirin toiminnasta kytkentäkaavion avulla.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti