(fy9.1) Oppilas harjoittelee tutkimuksen vaiheita, erityisesti sen suunnittelua sekä tulosten arviointia ja esittämistä.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T5: Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöstä.
T6: Oppilas osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia turvallisesti, huolellisesti ja johdonmukaisesti yhteistyössä muiden kanssa.
T7: Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioida niitä ja koko tutkimusprosessia.