(fy8.1) Oppilas harjoittelee tutkimuksen vaiheita, erityisesti ongelman tai ilmiön pohtimista sekä tulosten koontia ja käsittelyä myös tvt-sovelluksia hyödyntäen.

Hyvät käytännöt

TVT:n hyödyntämiskeinoja
Käytetään tietotekniikkaa mittaustulosten koontiin sopivalla sovelluksella.
Käytetään sovelluksia kuvaajien piirtämiseen, vertailuun ja tulkintaan.
Käytetään nettiä tiedon hakuun, pohditaan tietolähteiden luotettavuutta ja kirjataan lähteitä.