(fy9.7) Oppilas tutustuu erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osoittaa innostuneensa fysiikan opiskelusta.
T2: Oppilas kykenee tunnistamaan omaa fysiikan osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään huolellisesti ja pitkäjänteisesti tavoitteiden saavuttamiseksi.
T14: Oppilas osoittaa pyrkivänsä saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoja varten.