(fy9.3) Oppilas tutustuu sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin ja niiden ominaisuuksiin.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T5: Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä sähköön liittyvistä ilmiöistä ja kehittää kysymyksiä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi.
T10: Oppilas osaa käyttää käsitteitä täsmällisesti kuvaillessaan sähköön ja hiukkasfysiikkaan liittyviä käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä.