(fy7.6) Oppilas pohtii fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista.