(fy7.4) Oppilas tutkii kokeellisesti valoa ja ääntä ympäristöstä tuttujen ilmiöiden kautta.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas ymmärtää valon ja äänen ominaisuuksien tuntemisen merkitystä omassa elämässä.
T8: Oppilas ymmärtää valon tutkimukseen liittyvien yksinkertaisten sovellusten toimintaperiaatteita ja niiden merkitystä maailmankaikkeuden tutkimisessa.
T10: Oppilasta harjoittelee käyttämään fysiikan käsitteitä selittäessään valoon ja ääneen liittyviä ilmiöitä.
T11: Oppilas osaa käyttää joitakin malleja valon ja äänen ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä.