(fy7.2) Oppilas tutustuu tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.

Hyvät käytännöt

Hyödyntämiskeinoja
Valokuvataan tai videoidaan ilmiöitä tai tutkimuksia.
Käytetään tietotekniikkaa mittaustulosten koontiin esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaan, jolloin tulokset voidaan helposti muokata diagrammeiksi.
Käytetään nettiä tiedon hakuun ja työkaluohjelmia hankitun tiedon muokkaamiseen.