(fy7.1) Oppilas harjoittelee tutkimuksen eri vaiheita, erityisesti ongelman tai ilmiön pohtimista, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista sekä tulosten koontia.