(et5.7) Oppilas perehtyy yhteiselämän perusteisiin tutkimalla sopimuksen ja lupauksen sekä oikeuden ja velvollisuuden merkityksiä arkipäivän tilanteissa ja laajemmin.