(et8.4) Oppilas harjoittelee soveltamaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin ja perehtyy sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta.